World of Warcraft

بارگیری World of Warcraft برای Windows

  • سازگار با سیستم عامل شما
  • نسخه کاملاً پولی
  • در فارسی
نسخه:
6.1.2

بارگیری World of Warcraft

بارگیریبرای Windows

وقتی روی بارگیری کلیک کنید چه اتفاقی می‌افتد؟

  • شما به وبگاه خارجی هدایت می‌شوید تا بارگیری را به‌پایان برسانید.
  • این بررسی به بررسی بازی World of Warcraft به عنوان بازی مستقل است. علاوه بر این بازی، سه مجموعه گسترش وجود دارد: جنگ صلیبی سوزان، خشم پادشاه لیچ و کاتاکیسم.
  • اگر برای بارگیری با هرگونه مشکلی برخورد کردید، لطفاً .

نکته‌ها: این بررسی به بررسی بازی World of Warcraft به عنوان بازی مستقل است. علاوه بر این بازی، سه مجموعه گسترش وجود دارد: جنگ صلیبی سوزان، خشم پادشاه لیچ و کاتاکیسم.